Conferenties Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming

0
364

Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging. De oproep om te professionaliseren klinkt alom. Maar wat vraagt dat in de praktijk van professionals, leidinggevenden en HR- en beleidsmedewerkers? De komende maanden worden in het land conferenties georganiseerd waarin actuele thema’s en de laatste ontwikkelingen rondom professionalisering in jeugdhulp en jeugdbescherming centraal staan. Het programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) nodigt je van harte uit om deel te nemen.

Voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming, HR- en beleidsmedewerkers, leidinggevenden en medewerkers van gemeenten.

Programma

Na een plenaire opening kan iedere deelnemer twee workshops volgen. Onder begeleiding van ervaren workshopleiders krijg je informatie, deel je ervaringen met collega’s uit het werkveld en bespreek je jouw vragen. Bij aanmelding kun je aangeven welke twee workshops je kiest. Thema’s van de workshops zijn:
 Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau 
Met beroepsregistratie laten professionals zien dat zij continu werken aan hun vakbekwaamheid. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van de hulp, en het geeft jeugdigen en gezinnen duidelijkheid over wat zij van een professional mogen verwachten. Vanaf 1 januari 2018 komen er veranderingen rondom de beroepsregistratie. In deze workshop krijg je hierover informatie.
 Cliëntgericht werken: dat doen we toch al? 
In gesprek met (jeugd)hulpverleners horen we geregeld dat zij al cliëntgericht werken. Tegelijkertijd ervaren kinderen, jongeren en ouders dit niet altijd zo. Is het een verschil in interpretatie of heeft het meer om het lijf? Wanneer voelt een kind, jongere of ouder zich gehoord, wat motiveert hen en wat hebben zij nodig van een professional? Onder leiding van een adviesvanger – een ervaringsdeskundige jongere, jongvolwassene of ouder – ga je dit onderzoeken.
 Werken volgens beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen 
Je gaat samen met collega’s actief aan het werk. Je maakt concreet zichtbaar hoe werken volgens beroepscode en richtlijnen tot uitdrukking komt in het handelen en gedrag van professionals.
•   Professionele autonomie en het Professioneel Statuut  
Meer dan voorheen zoeken professionals, samen met jeugdige en gezin, naar goede oplossingen en nemen zij zelf besluiten. Dit vraagt om een andere manier van samenwerken in de organisatie. Werkgever en professional moeten daarvoor helder hebben wie wanneer verantwoordelijk is. Een Professioneel Statuut helpt daarbij. Je leert wat professionele autonomie is en neemt kennis van het (model) Professioneel Statuut, en hoe je daarmee in je eigen organisatie aan de slag kunt.  
 De juiste professional op de juiste plek  
Werkgevers zetten de juiste professional op de juiste plek in. Voor sommige werkzaamheden moeten zij geregistreerde professionals inzetten. Dit heet ‘werken volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling’. Je gaat aan de hand van een aantal tools met elkaar in gesprek over hoe je de norm toe moet passen. Je leert welke afwegingen gemaakt worden, en wanneer je een geregistreerde en een niet-geregistreerde professional gezamenlijk in kunt zetten 
 Samen sturen op kwaliteit  
Hoe geven gemeenten (vanuit verschillende rollen) invulling aan de eisen die aan hen gesteld worden ten aanzien van de kwaliteit van hulp? Bijvoorbeeld aan de organisatie van samenwerking binnen een CJG of een wijkteam. Hoe moet je als gemeente de norm van de verantwoorde werktoedeling toepassen? Hoe borg je dat professionals kunnen werken volgens hun professionele standaard? En hoe organiseer je de hulp cliëntgericht? Deze workshop biedt tools aan gemeenten om te sturen op goede kwaliteit van hulp. 

Wanneer en waar? 

De eerste conferentie op 11 september vindt plaats in Roosendaal. Andere data zijn:

september
oktober
november
Aanmelding 

Wil je meer informatie of je aanmelden? Dat kan door op bovenstaande linkjes te klikken. De aanmelding wordt verwerkt door Movisie. Voor vragen over de conferentie kun je contact opnemen met trainingsbureau@movisie.nl.