Door nota van wijziging blijft inwerkingtreding van aanpassing van het meerlingenverlof per 1 april 2018 mogelijk

0
383

9 juni 2017 08:44

Door nota van wijziging blijft inwerkingtreding van aanpassing van het meerlingenverlof per 1 april 2018 mogelijk

Minister Asscher heeft op 29 mei jl. de Tweede Kamer de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid en zorg aangeboden.