Extra kosten door te late uitbetaling pgb? Check de compensatieregeling!

0
439

Op 15 februari heeft de staatssecretaris Van Rijn (VWS) de Beleidsregel compensatieregeling trekkingsrecht pgb gepubliceerd. De regeling is in het leven geroepen naar aanleiding van de vertraging die in 2015 is opgetreden bij de uitbetaling van pgb’s. Budgethouders en zorgverleners kunnen nu een aanvraag indienen voor het verkrijgen van financiële compensatie. 

U komt in aanmerking voor compensatie als:

  • er in 2015 sprake was van één of meer te late betalingen van het pgb, dat is een betaling die langer dan 30 dagen na de factuurdatum is verricht;
  • u daardoor aanzienlijke extra kosten hebt moeten maken;
  • deze kosten behoren tot in de regeling genoemde categorieën, waaronder telefoonkosten, kosten voor het afsluiten van een lening of inzetten van eigen middelen en kosten voor de inzet van extra personeel;
  • deze kosten hoger zijn dan de drempelbedragen die in de regeling staan;
  • u kunt aantonen dat de kosten samenhangen met de te late betaling van het pgb; deze bewijsplicht geldt niet voor telefoon/porto/postkosten en kosten voor inzet eigen middelen indien deze niet hoger zijn dan € 75.

De regeling gaat in op 1 maart 2017 en loopt tot en met 31 mei van dit jaar. Budgethouders en zorgverleners kunnen in die periode compensatie aanvragen via www.compensatieregelingpgb.nl. U vindt daar ook het antwoord op veelgestelde vragen. Op de website staat een test (een quick scan). Als u de test invult, krijgt u snel een eerste indicatie: kunt u in aanmerking komen voor compensatie of is dat onwaarschijnlijk?  

Vanaf 15 februari is ook het klantcontactcentrum beschikbaar. U kunt een contactformulier invullen op www.compensatieregelingpgb.nl. De volledige beleidsregel treft u aan in de bijlage.

Voor informatie kunt u bellen met 070 – 20 90 999.