Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties

0
369
Verschillen van inzicht

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven in de praktijk verschillen van inzicht hebben over brandmeldinstallaties. Deze verschillen worden over de rug van de zorginstelling uitgevochten.

Het CCV wil weten wat er misgaat en roept zorginstellingen op deze kwesties te melden. De analyse van de ingebrachte kwesties wordt gebruikt bij het – in samenwerking met inspecteurs en onderhoudsbedrijven – zoeken naar oplossingen. Begin 2018 koppelt het CCV de analyse van de ontvangen meldingen terug. 

Registratie meldingen

Het CCV registreert de meldingen en treedt niet op als bemiddelaar bij het oplossen van de ingediende kwesties. Klachten over onderhoudsbedrijven of de inspectie-instellingen kunnen bij de desbetreffende partijen ingediend worden. Ga naar het meldpunt