‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’ wordt zichtbaar

0
330
Fijn leven

Een fijn leven voor mensen met een beperking begint met een gesprek met de mensen in hun omgeving: familie, begeleiders en de organisatie die zorg en ondersteuning geeft. Dan wordt duidelijk wat zij denken en voelen en dat is de basis om in actie te komen. Dat iemand daarbij elke dag ondersteuning nodig heeft, moet dat niet in de weg staan. Dat is ook de bedoeling van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: de mens staat centraal, met al zijn wensen, voorkeuren, waarden en behoeften. De kwaliteitsagenda voor de gehandicaptenzorg helpt daarbij.

Kwaliteitsagenda

Vertegenwoordigers van mensen met een beperking, familie en vrienden, professionals en zorgaanbieders hebben de kwaliteitsagenda met elkaar gemaakt. De belangrijkste vraag was: wat heeft de cliënt nodig om een fijn leven te leiden, zoveel mogelijk mee te doen in de maatschappij en de dingen te doen die hij of zij belangrijk en leuk vindt? De kwaliteitsagenda gaat over vijf onderwerpen:

1.         Versterking van de positie van de cliënt

2.         Cliënten met bijzondere zorg- en ondersteuningsvragen

3.         Toegeruste, betrokken professionals

4.         Bestuurders leiden met visie en bevorderen samenwerking

5.         Transparantie en (technologische) innovatie: met kracht oppakken

Wie doen er mee?

Aan de kwaliteitsagenda werken veel organisaties in de gehandicaptenzorg mee: Ieder(in), KansPlus, Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap (LSR), Landelijke Federatie Belangenverenigingen door en voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB), MEE NL, Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zorginstituut Nederland (ZIN), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS).

Wanneer

‘Samen Sterk voor Kwaliteit’ loopt tot eind 2018.