Kabinet complimenteert 24 proeftuinen met een vernieuwd kwaliteitskader in volle bloei

0
558

Op zijn laatste missionaire werkdag kwam staatssecretaris Van Rijn op 14 maart naar Sherpa om alle betrokkenen te complimenteren met de ontwikkeling van het vernieuwde kwaliteitskader. “Er is een fantastische lijn neergezet, waarmee ik u allemaal complimenteer en feliciteer. Mijn opvolgster of opvolger kan hier niet onder vandaan.”

Bij zorgorganisatie Sherpa hadden zich 125 betrokkenen verzameld, waaronder vertegenwoordigers van aanbieders, verzekeraars, het ministerie van VWS, de inspectie en cliëntenorganisaties. Ze luisterden naar korte plenaire gesprekken met vertegenwoordigers uit de stuurgroep kwaliteitskader, de stuwende kracht achter 24 proeftuinen. In die proeftuinen werkten 24 zorgorganisaties een jaar lang in een voorlopersrol met het vernieuwde kader.  

Maar ze namen vooral ook actief deel aan ronde tafelgesprekken in kleine kring, waarbij cliënten en begeleiders ervaringen met hen uitwisselden. De staatssecretaris schoof ook aan bij vier verschillende tafels en luisterde aandachtig naar de ervaringen uit de proeftuinen. Het werd hem duidelijk dat er een actieve en positieve ontwikkeling gaande is in de sector, die de eigen regie en zeggenschap voor mensen met een beperking versterkt.

Krachtige beweging

Dit werd bevestigd door onderzoeker Bosman en Vos die een eindrapport (zie bijlage) op basis van evaluatief onderzoek opstelde en tot de volgende samenvatting kwam: “Dit rapport bevestigt dat binnen de 24 proeftuinen een krachtige beweging is ingezet om de kwaliteit te verbeteren. De onderzoekers zien dat cliënten, verwanten, medewerkers en bestuurders systematisch met elkaar spreken over kwaliteit en werken aan verbetering van de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Eigen regie voor de cliënt is nadrukkelijk een thema in het kwaliteitskader en door betrokkenheid van veel van de medewerkers binnen organisaties bij de vraag waar en hoe betere kwaliteit geleverd kan worden, is de kans groot dat de organisatie de kwaliteit van bestaan van de cliënt verder verbetert”.

Niet eenmalig

Na de tafelgesprekken deelde Van Rijn nog even voor alle aanwezigen zijn ervaringen. Daarbij nam hij een voorschot op de komende kabinetsperiode. “Ik benadruk hier dat er na de proeftuinen niet moet worden teruggekeken op een eenmalig proces. De 24 voorlopers hebben een geweldig resultaat neergezet, dat wat mij betreft zoveel mogelijk andere zorgorganisaties inspireert om te volgen. Drie zaken vielen mij hier vanmorgen in het bijzonder op. In de eerste plaats dat organisaties elkaar dankzij de proeftuinen kunnen versterken. Verder stel ik vast op dat er heel goed naar elkaar wordt geluisterd. En ik constateer dat we weer teruggaan naar de bedoeling van goede zorg, waarbij centraal staat wat wél kan. Ik ben zeer onder de indruk van de energie die hier bij Sherpa vrijkomt. Laten we dit koesteren. Het vernieuwde kwaliteitskader verdient een paar jaar, moet rijpen. Hier mogen we vooral niet morgen, als Nederland heeft gekozen, weer iets aan veranderen.”

Het vernieuwd kader is inmiddels ingediend bij het Zorginstituut om getoetst te worden. De stuurgroep Kwaliteitskader verwacht voor half mei dit jaar uitsluitsel te krijgen, waardoor het kader daarna een leidend principe kan worden voor de zorginkoop WLZ.