Moderne gegevensuitwisseling in de langdurige zorg

0
315

Daar heb jij, professional of ervaringsdeskundige op het gebied van zorg- en cliëntregistratie, vast ideeën over! Die ideeën zijn heel waardevol, daarom nodigt het Actieprogramma iWlz je van harte uit deze op 24 augustus te delen. Tijdens de workshop wordt uitgelegd wat het Actieprogramma iWlz inhoudt, maak je kennis met de simulatieomgeving en kun je actief meedenken en feedback geven. Deze feedback wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van de simulatieomgeving.

Doelgroep workshop

Zorg- en cliëntadministrateurs, werkzaam in de langdurige zorg, bij cliëntenorganisaties en ketenpartijen. Ook cliënten (eventueel met begeleider of mantelzorger) in de langdurige zorg zijn van harte welkom.

Op 13 juli heeft het Zorginstituut deze workshop ook georganiseerd. Dat was een groot succes! Klik op deze link voor een impressie

Aanmelden

Stuur een e-mail met je naam, functie en organisatie mailen naar het Actieprogramma iWlz. Deelname is gratis, graag uiterlijk 21 augustus aanmelden.

Over het Actieprogramma iWlz

Het Actieprogramma iWlz is een samenwerking tussen CIZ, CAK, SVB, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgkantoren, Zorginstituut Nederland, BTN, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Actiz, VGN. Met het actieprogramma willen we de informatievoorziening in de Wlz verder moderniseren waardoor het mogelijk wordt de cliënt meer regie te geven op zijn zorginformatie.

Het Actieprogramma iWlz wordt sinds januari 2017 uitgevoerd door Zorginstituut Nederland.