Persbericht: prof. dr. Petri Embregts stopt op 1 januari 2018 als directeur Behandelinnovatie en Wetenschap bij Dichterbij

0
351

Na negen jaar legt prof. dr. Petri Embregts haar functie als directeur Behandelinnovatie en Wetenschap bij Dichterbij neer. Deze functie heeft prof. Embregts vanaf 2009 onder andere gecombineerd met de door Dichterbij ingestelde bijzondere leerstoel ‘Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling’. Vanuit deze leerstoel heeft prof. Embregts de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) geïnitieerd en opgebouwd.

Het bestuur van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking heeft besloten dat alle aangesloten partijen (12 zorgorganisaties) vanaf 1 januari 2018 gelijkwaardig bijdragen aan de leerstoel van prof. Embregts. 

Hoewel prof. Embregts geen functie meer zal bekleden binnen Dichterbij, blijft Dichterbij onverminderd partner van de werkplaats. In nauwe samenwerking met de Academische Werkplaats blijft Dichterbij vorm geven aan academisering van de zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Onderzoekers en professionals hebben in gezamenlijkheid aan de ontwikkeling van evidence-based behandelprogramma’s, diagnostiek en coachingsprogramma’s gewerkt. Uitvoering van modules ging hand in hand met dataverzameling, waardoor verfijning en bijstelling van programma’s plaats kon vinden en differentiatie naar hulpvragen mogelijk werd. Tevens stond het borgen en beschikbaar stellen van deze kennis in samenwerking met de Academische Werkplaats centraal. Ook in de nabije toekomst zullen dergelijke vormen van kennisontwikkeling en kennisdeling hoog op de agenda van Dichterbij blijven staan.

De Raad van Bestuur is bijzonder trots op de impuls die Dichterbij – onder leiding van prof. Embregts –  heeft gegeven aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking. Hij is prof. Embregts zeer erkentelijk voor haar enorme inzet en wenst haar veel succes met haar werk voor de AWVB.