PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming

0
295

De app is een initiatief van de manifestpartners ‘In Goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Een coalitie van ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en -bescherming en de VNG.  Vorig jaar tekenden zij een manifest met afspraken over privacybescherming in het jeugddomein. VGN is een van de manifestpartners.

Welke vragen beantwoordt de app?

Jongeren en professionals vinden in de app antwoorden op vragen over privacy-rechten van jongeren, en op de vraag welke persoonsgegevens professionals mogen opvragen of verstrekken. De app speelt in op de behoefte van jongeren om snel informatie te krijgen over hun privacy-rechten. Daarnaast constateerden de initiatiefnemers dat er bij professionals veel onzekerheid heerst over wat zij wel en niet met elkaar mogen delen bij samenwerking. Deze PrivacyApp is een hulpmiddel voor een beter samenspel tussen jongere en hulpverlener, en tussen hulpverleners onderling.

De app is te vinden op jeugdconnect.nl. Jeugdconnect is een initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie met verschillende apps voor jeugdigen en professionals. De app is nu alleen nog voor jongeren beschikbaar. Het deel van de app voor professionals komt in november 2017 beschikbaar.