Rectificatie artikel dagbesteding d.d. 5 mei jl.

0
438

Wij baseerden ons op aan ons gerichte berichtgeving van de NZa. Wij interpreteerden dat bericht (met toelichting) als zijnde een besluit. Uit nadere contacten gistermiddag met de NZa bleek dat het bericht van de NZa niet duidelijk was en tot misverstanden heeft geleid op het punt van de status van de wijziging. De NZa meldde ons dat deze wijziging nog geen formeel besluit is. De Raad van Bestuur van de NZa moet hierover nog een besluit nemen. De gemelde wijziging is op dit moment een voorgenomen besluit van de NZa en dus nog niet definitief. De NZa heeft ons verzocht dat nadrukkelijk onder de aandacht van onze leden te brengen. Medio mei neemt de RvB van de NZa een besluit over de voorgenomen wijziging. Wij houden u daarvan op de hoogte.