Samenvatting kwaliteitskader beschikbaar

0
369

5 juli 2017 07:47

Samenvatting kwaliteitskader beschikbaar

Na de publicatie van het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022’ is nu ook een samenvatting van dit kerndocument verschenen (zie bijlage). In heldere taal staat in deze ‘publieksversie’ het kader samengevat met een compacte tekst. Daarin staat de opbouw met de vier ‘bouwstenen’ centraal: aandacht voor persoonlijke zorg, onderzoek naar cliëntervaringen, zelfreflectie in zorgteams en rapportage en visitatie. 

Link naar artikelDecoratieve afbeelding

Bijlage(n)