Uitnodiging InnovatieLAB ondersteuning 16-27 jarigen

0
418

Het toekomstplan is een goed middel om te komen tot ononderbroken ondersteuning voor iedere jongere van 16-27 jaar. Een toekomstplan start op tijd en sluit aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere en benoemt welke ondersteuning er nodig is op alle leefdomeinen: wonen, school, werk, inkomen, vrienden, relaties, vrije tijd en zorg. Tijdens deze bijeenkomst van het Nederlands Jeugdinstituut wordt besproken welke ondersteuning nodig is op de leefdomeinen en wie hierin een rol heeft.

Op verschillende plaatsen wordt al gewerkt met toekomstplannen. Vragen die tijdens de middag aan de orde komen zijn:

  • Hoe zorg je ervoor dat de jongere dit plan zelf maakt?
  • Werkt het bij alle jongeren?
  • Hoe kan het gebruikt worden om de samenwerking tussen professionals te verbeteren?
  • Kan het netwerk een grote rol spelen bij het opstellen en bij de uitvoering van het plan?
  • Hoe kan het plan bijdragen aan een duurzame ondersteuning?
  • Hoe is het plan te gebruiken bij een beroep op gemeentelijke ondersteuning vanuit WMO, Jeugdzorg
Voor wie?

Leerkrachten, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, medewerkers Werk en inkomen, leerplichtambtenaren en andere professionals die ondersteuning bieden aan jongeren van 16-27 jaar.

Aanmelden

Meld je aan via de site van het NJi: nji.nl/nl/Agenda/Experimenteren met toekomstplan op InnovatieLAB. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.