Verplicht aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming uitgesteld

0
343
Functionaris voor de gegevensbescherming

Zorgaanbieders zijn tot de inwerkingtreding van het Besluit dus niet verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Overigens is het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming ook een verplichting die volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf 25 mei 2018. Zie hierover ons laatste bericht.

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Op 1 juli jl. is de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens wél in werking getreden. Een aantal bepalingen uit dit wetsvoorstel treden pas na drie jaar in werking. Zie hierover ons bericht.

Wij zullen u tijdig informeren over de inwerkingtreding van het Besluit.