Voortgang in CAO-onderhandelingen

0
443

Een belangrijk thema in de onderhandeling is de blijvende inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast wordt gesproken over  het eigentijds houden van de arbeidsvoorwaarden. De problematiek rond nabetaling van ORT tijdens vakantie legt echter druk op de onderhandelingen.

Op 31 maart worden de onderhandelingen hervat. Dan moet blijken of we het eens worden over de oplossingen voor de geschetste vraagstukken.