In gesprek met de Inpectie van het Onderwijs over het vernieuwde toezicht

Vanaf augustus 2017 vernieuwt de inspectie het toezicht op besturen en scholen. Eigen verantwoordelijkheid van besturen en scholen voor de onderwijskwaliteit en hun ambities vormen het uitgangspunt voor het vernieuwde onderwijstoezicht. Op die manier blijft het toezicht aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving en in het onderwijs, stelt de Inspectie van het onderwijs. Wat betekent dit vernieuwde toezicht in de praktijk en wat gaan vrijescholen en -besturen daarvan merken? Aanleiding voor een aantal vragen aan Hariët Pinkster, directeur Toezicht voortgezet onderwijs en Hanneke Marinus, Afdelingshoofd voortgezet onderwijs, beide werkzaam voor de Inspectie van het Onderwijs.

Game of Hacks – See How Good You Are

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Raad Europese vrijescholen koepel spreekt elkaar in Kopenhagen

Drie keer per jaar organiseert de ECSWE (Europese koepel voor vrijescholen-verenigingen) een bijeenkomst waarin wordt vergaderd en de vertegenwoordigers van andere landen kennismaken met de bijzonderheden en onderwijsomstandigheden van het betreffende gastland. De internationale bijeenkomsten zijn bedoeld om van elkaar te leren, de landen te verbinden, de dialoog te voeren en het vrijeschoolonderwijs in heel Europa te versterken. Dit keer vond de vergadering plaats in Kopenhagen.

Marecollege wil leerlingen méér aan het lezen krijgen

Iedere week is het een half uur muisstil in het hele Mare College in Leiden. Het doel: de school wil pubers weer laten lezen. Woensdagmorgen was het de eerste keer dat er massaal gelezen werd door zowel leerlingen als leerkrachten. Een lokale nieuwswebsite uit Leiden maakte daarover een reportage.

Help de brandveiligheid van zorginstellingen te verbeteren!

Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland werken samen aan het programma De Zorg Brandveilig om zorginstellingen te ondersteunen een afgewogen risico-inschatting te maken over brandveiligheid. Voor dit programma worden zorgprofessionals (bestuur/staf, zorgmanagers, locatiemanagers en teamleiders) gezocht die de online vragenlijst willen invullen, zodat activiteiten van het programma nog effectiever kunnen worden.

Middin en Cordaan ontwikkelen LifeWise

Middin heeft samen met Cordaan het methodisch kader ontwikkeld voor de begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met bijkomende complexe problematiek in de grote stad: LifeWise.  Het is voor het eerst dat er een methodisch kader is vastgelegd voor deze groep cliënten, gebaseerd op de succesvolle praktijk van Middin en Cordaan, dichtbij mensen, in de wijk. LifeWise bestaat uit 4 pijlers en 16 handvatten, die begeleiders houvast bieden in de dagelijkse praktijk. Middin en Cordaan stellen het methodisch kader LifeWise ook voor andere organisaties  beschikbaar. Speciaal daarvoor is de website opgezet.

Why you should choose Microsoft over Linux

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

VGN pleit voor uitvoering woonplaatsbeginsel achter de schermen

Naar aanleiding van de analyse van het inkoopbeleid Wlz 2018 en de reacties van leden heeft de VGN de zorgkantoren opgeroepen het woonplaatsbeginsel achter de schermen te regelen om veel extra administratieve lasten te voorkomen. Daarnaast verzoekt de VGN om een uniform format voor de productieafspraken en om het opnemen van de mogelijkheid de geschilleninstantie in te schakelen. De VGN heeft hierover een brief aan ZN, VWS en de NZa gestuurd.

video

Wind and solar power are even more expensive than is commonly thought

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...
0FansLike
65,981VolgersVolg
18,074AbonneesAbonneer
- Advertisement -

Featured

Most Popular

Ds. Visscherprijs 2018

De Ds. Visscherprijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle dissertatie heeft gepubliceerd op het gebied van (de ondersteuning van en de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking.

Latest reviews

FNV en VGN in dialoog over arbeidstijden en roosteren

CAO-partijen hebben met elkaar afgesproken om te onderzoeken of en hoe de besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo laag mogelijk niveau in organisaties kan worden neergelegd. Om dit onderzoek in gang te zetten, zijn de gezamenlijke partners van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) gestart met het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren. Karim Skalli-Houssaini (werknemersorganisatie FNV) en Remco Bakker (werkgeversorganisatie VGN) vertellen over het belang van het praktijknetwerk.

Bijeenkomst plan van aanpak kwaliteitskader 2017 – 2022

De VGN organiseert in maart vier bijeenkomsten: “Samen aan de slag met het plan van aanpak vernieuwde kwaliteitskader”. De bijeenkomsten vinden plaats op 6, 8, 13, 15en 16 maart op verschillende locaties in Nederland. Vanaf 2017 werken aanbieders van gehandicaptenzorg met een vernieuwd Kwaliteitskader. Zij maken gebruik van de resultaten die zijn bereikt in 24 proeftuinen bij zorginstellingen. Veel organisatie pakken dit projectmatig op en beginnen met het maken van een plan van aanpak.

Verkiezingspagina over gehandicaptenzorg

Wat is belangrijk voor de gehandicaptenzorg in aanloop naar de komende verkiezingen op 15 maart? De VGN heeft een pagina gemaakt waarin u alle informatie beknopt bij elkaar vindt.

More News