Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties

Het is voor zorgorganisaties niet eenvoudig om het verplichte inspectiecertificaat te krijgen voor hun brandmeldinstallaties. Daarom hebben de VGN en ActiZ een onderzoek laten uitvoeren om zicht te krijgen op de ervaren knelpunten en oplossingsrichtingen. Dit onderzoeksrapport is in juni 2017 gepubliceerd. Het CCV herkent de conclusies van het onderzoek en beschouwt het rapport als belangrijke impuls voor samenwerking in het oplossen van de knelpunten. Als één van de eerste stappen heeft het CCV een meldpunt geopend voor kwesties tussen inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven over brandmeldinstallaties bij zorginstellingen.

Geen apart afwegingskader voor kinderen in de Wlz

In de afgelopen jaren heeft de VGN steeds gepleit voor een apart afwegingskader Wlz voor kinderen. Dit naar aanleiding van signalen dat de toegang tot de Wlz voor kinderen moeizaam verloopt. Een onderzoek uitgevoerd door bureau HHM geeft een aantal aanbevelingen en concludeert dat het huidige afwegingskader voor kinderen voldoet. De staatssecretaris neemt dit, tot onze teleurstelling, over en gaat in zijn reactie alleen in op de aanbevelingen.  

Simple form creation and storage, built for developers.

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Extra bijeenkomst “Teamreflectie” – 9 mei 2017 in Ridderkerk

De VGN organiseert in april en mei regionale bijeenkomsten over ‘Teamreflectie’. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 20 april in Eindhoven, op 8 mei in Arnhem en op 9 mei in Ridderkerk.

Panelleden Nederland Onbeperkt bereiden zich voor op Tweede Kamerverkiezingen

Panelleden van de campagne Nederland Onbeperkt, Yangdan Go en Perez Dalloe vinden het belangrijk om zich goed voor te bereiden op deze dag. Samen gingen ze naar Den Haag om zich te laten informeren over wat de Tweede Kamer nou precies doet, wat het verschil is tussen de politieke partijen en hoe het stemmen in zijn werking gaat.

iWlz on the move

Van eind oktober tot eind november organiseert Zorginstituut Nederland iWlz on the move: 7 bijeenkomsten over iWlz. ‘s Ochtends staat de release iWlz 2.0 centraal en ’s middags volgt een update over het Actieprogramma iWlz. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.

Naar betere samenwerking in kennis voor professionele ondersteuning in de Gehandicaptenzorg

Vertegenwoordigers vanuit onderwijs, onderzoek en uit de praktijk hebben op 17 november in Houten deelgenomen aan de derde bijeenkomst 'Samenwerken aan kennis'. Professionals hebben state of the art kennis nodig. Alle aanwezigen zetten zich hiervoor in én zien hierbij het belang van een goed lopende kennisstroom tussen onderzoekers, docenten en professionals.

Symposium Verstrengeld: Vijf jaar Ouder- & Kindzorg bij Pluryn

Het is tijd voor een wet die verplichte anticonceptie regelt. Voormalig kinderrechter mr. Cees de Groot spreekt erover tijdens het symposium Verstrengeld, dat op maandag 20 november in Burgers’ Zoo in Arnhem wordt gehouden.

VGN bereikt CAO-akkoord gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft, mede namens MEE NL, een CAO-akkoord bereikt met FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU'91 en FBZ. Deze nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019. De VGN legt dit CAO-akkoord op 22 juni voor aan de leden ter goedkeuring.

0FansLike
65,981VolgersVolg
19,900AbonneesAbonneer
- Advertisement -

Featured

Most Popular

Verplicht aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming uitgesteld

Op 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer besloten inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg bij het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (het Besluit). Het Besluit zal nu naar verwachting op 1 januari 2018 in werking treden.

Latest reviews

GoedGebruik nieuwsbrief april 2017

GoedGebruik wordt uitgevoerd door LOCOmotion in het kader van Zorg Voor Beter en wordt ondersteund door Actiz, GGZ Nederland, VGN, BTN, Vilans en Gezond&Zeker. 

Workout Routine for Big Forearms and a Crushing Grip

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Panelleden Nederland Onbeperkt bereiden zich voor op Tweede Kamerverkiezingen

Panelleden van de campagne Nederland Onbeperkt, Yangdan Go en Perez Dalloe vinden het belangrijk om zich goed voor te bereiden op deze dag. Samen gingen ze naar Den Haag om zich te laten informeren over wat de Tweede Kamer nou precies doet, wat het verschil is tussen de politieke partijen en hoe het stemmen in zijn werking gaat.

More News