Vrijescholen onderzoeken nieuwe opleidingsvarianten

Stichting Pallas en Stichting Athena, die samen 32 vrijescholen in het primair onderwijs vertegenwoordigen, hebben van het Arbeidsmarktplatform PO financiële middelen beschikbaar gesteld gekregen om nieuwe opleidingsvarianten voor vrijeschoolonderwijs te ontwikkelen. De stichtingen zien graag op meer plaatsen in het land opleidingen voor leraren die willen werken op de vrijeschool.

Lectuur: Edities van Stroom magazine

Kiest u voor antroposofische gezondheidszorg? Wilt u antroposofische zorg een sterkere stem geven? Wilt u zelf kunnen bepalen bij wie u uw zorg afneemt? Voor...

Leven lang leren krediet

Iedereen tot 55 jaar die niet meer in aanmerking komt voor studiefinanciering kan vanaf 1 september geld lenen bij de overheid voor een HBO of Universitaire Bachelor of Masteropleiding. Dit geldt ook voor Associate Degree (AD) opleidingen. Ook flexibel onderwijs voor volwassenen komt in aanmerking, mits deze zijn opgebouwd uit modules of eenheden.

Gehandicaptensector steunt aanpak verward gedrag

Veel mensen met verward gedrag hebben een verstandelijke beperking. Voor de aanpak van de problemen rond deze groep mensen - die vaak in het nieuws is - is het belangrijk dat de beperking wordt herkend. Markant besteedt in een reportage aandacht aan de inbreng door de gehandicaptensector.

Bestuurlijke masterclass ‘Risicogestuurde brandveiligheid’

Bij het bieden van een veilige omgeving aan cliënten en patiënten hoort een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Alle neuzen staan dezelfde kant op, of het nu gaat om de Rijksoverheid, om Brandweer Nederland, of om uw eigen brancheorganisaties: iedereen steunt een zogenoemde ‘risicogestuurde aanpak’ van brandveiligheid. Die aanpak gaat verder dan het voldoen aan wet- en regelgeving en levert een integraal inzicht in risico’s en risicofactoren op, op basis waarvan maatregelen op maat kunnen worden genomen. Maar wat betekent dit precies voor u en voor uw organisatie? En staan de neuzen nog steeds dezelfde kant op wanneer u duidelijke keuzes maakt? Daarover gaat de bestuurlijke masterclass ‘Risicogestuurde brandveiligheid’ op 8 februari 2018.

Regeling zorginfrastructuur naar gemeenten

Het ministerie van VWS beëindigt per 2018 de (tijdelijke) subsidieregeling voor zorginfrastructuur. De gemeenten moeten deze regeling overnemen.

Bestuurders en deskundigen in gesprek over het lokale speelveld van vrijescholen

De ledenvergadering van de Vereniging van vrijescholen stond op 29 november in het teken van de vrijeschool in het lokale speelveld. De groei van het vrijeschoolonderwijs zorgt voor aanzienlijke uitdagingen in samenwerking met overheden en lokale onderwijsinstellingen. Er zijn succesverhalen van nieuwe vrijescholen en er zijn plaatsen waar het moeizaam samenwerken is met de gemeente en de gevestigde orde. En overal werkt het weer net even anders. Dat bleek uit het gesprek aan de onderwijstafel, die werd gehouden in Driebergen.

Moderne gegevensuitwisseling in de langdurige zorg

De elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moderniseren. Hoe doe je dat? Wat is nodig om de cliënt de regie te laten nemen, informatie te bieden die tijdig, volledig en betrouwbaar is én administratieve lasten te verlagen? Hoe kunnen we de gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgaanbieder en tussen partijen onderling nog slimmer inrichten?

Dagbesteding gekoppeld aan groepsgrootte

De VGN heeft met ZN, zorgkantoren en de NZa uitvoerig gesproken over het voornemen van de NZa en ZN om de regelgeving en uitvoeringspraktijk rond dagbesteding voor verblijf en voor MPT te uniformeren. In de ‘Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017’ geeft ZN aan dat de keuzemogelijkheden in dagbesteding niet bepaald mogen worden door de leveringsvorm die de klant voor zijn/haar overige zorg kiest.

0FansLike
65,981VolgersVolg
20,988AbonneesAbonneer
- Advertisement -

Featured

Most Popular

Factsheet Plan van aanpak bij het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017-2022

Vanaf 2017 werken aanbieders van gehandicaptenzorg met het Kwaliteitskader 2017-2022. Dit factsheet biedt handvatten bij het maken van een plan van aanpak om dit vernieuwde kader te implementeren.

Latest reviews

Facebook is open sourcing dfuse, D language bindings for FUSE

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Handwerken met hoofd én hart

De hegemonie van dassen en truien breiende oma’s lijkt voorbij. Hippe meiden, kunstenaars die ‘wildbreien’ en ook moderne mannen worden blij van het regelmatige getik van breipennen. In het decembernummer onderzoeken we waarom handwerken vandaag de dag zo trendy is.

Het elastiek tussen lichaam en ziel

Stevig gestut op ervaring legt Hans Lemmens, GGZ-psycholoog, in dit prettig leesbare boek uit dat er een belangrijk verschil bestaat tussen autistisch gedrag en het autistische innerlijk.

More News