Jeugdzorginstellingen en vennootschapsbelasting

De wijzigingen in de bekostigingssystematiek per 2015 bij jeugdzorginstellingen (van subsidie naar contractbasis) hebben geleid tot onduidelijkheid over de vennootschapsbelastingpositie. Eerder dan voorheen zal er belasting verschuldigd kunnen zijn. Uit de Nieuwsbrief van Deloitte geven we met toestemming de onderstaande informatie door.

Game of Hacks – See How Good You Are

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Why you should choose Microsoft over Linux

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Verbetering samenwerking in zorglandschap Jeugd

De VGN heeft samen met jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en andere branches een statement uitgebracht over hoe zij jeugdigen en gezinnen beter kunnen helpen met zorg en hulp die aansluit bij wat echt nodig is, dichtbij huis. Ondanks positieve ontwikkelingen is op korte termijn actie nodig om de doelen te bereiken.

UK to allow driverless cars on public roads in January

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Vergoedingsregeling bij uitbraak BRMO / MRSA

Omdat zich incidenteel in de gehandicaptenzorg een uitbraak van bijzonder resistente micro-organismen(BRMO) voordoet (waaronder MRSA), heeft de VGN de afgelopen jaren de NZa herhaaldelijk verzocht om verbreding van de werking van de bestaande beleidsregels “Kosten MRSA en richtlijn BRMO-uitbraak”. Deze zijn tot nog toe alleen van toepassing op de sector V&V. Deze regelingen dekken een groot deel van de kosten van een uitbraak.

De NZa heeft ons laten weten de bestaande regelingen MRSA en BRMO te combineren tot 1 beleidsregel “BRMO-uitbraak” en die per 1/1/ 2018 ook open te stellen voor de sectoren gehandicaptenzorg en GGZ. Waar voorheen BRMO altijd exclusief MRSA moest worden gelezen, geldt nu dat BRMO ook MRSA omvat.

Naar verwachting wordt de beleidsregel in juli 2017 gepubliceerd op de website van de NZa.

Slotbijeenkomst praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren

Op welke wijze kunnen organisaties zeggenschap over arbeidstijden en roosteren zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen? Wat hebben medewerkers nodig om eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen? En hoe vind je de optimale match tussen de wensen en behoeften van cliënten en de wensen en mogelijkheden van medewerkers? Met deze en andere vraagstukken houdt het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren zich bezig. De afgelopen tijd is er een groot lerend netwerk ontstaan waarin uitwisseling heeft plaats gevonden over werkzame principes, waarbij de voorbeelden elk hun eigen verhaal kennen. Op 26 september van 13.00 tot 16.00 uur presenteren de pilotorganisatie Visio, Esdégé-Reigersdaal, PSW en Zuidwester hun bevindingen. U bent van harte welkom. 

Rapport ‘Groei in de langdurige verstandelijk gehandicaptenzorg’ gepubliceerd

Het aantal mensen met een verstandelijke beperking en een indicatie voor de langdurige zorg stijgt de afgelopen jaren. Het ministerie van VWS heeft naar de onderliggende oorzaken onderzoek laten doen. Dit rapport is afgelopen week gepubliceerd. 

Jongeren Smaragd centraal in Brandpuntdocumentaire over problematiek 18-/18+

Behandelvoorziening Smaragd van De Hoenderloo Groep staat centraal in een documentaire die actualiteitenrubriek Brandpunt van KRO-NCRV op dinsdag 31 oktober uitzendt. Aanleiding voor de uitzending is de zogenaamde18-/18+ problematiek: Jongeren vallen in een gat als op hun 18e de verantwoordelijkheid van jeugdzorg wegvalt. Niet voor niets hebben veel zwerfjongeren een achtergrond in de jeugdzorg.

0FansLike
65,848VolgersVolg
17,099AbonneesAbonneer
- Advertisement -

Featured

Most Popular

Nederland Onbeperkt verbindt de Zaanstreek

De campagne Nederland Onbeperkt streek op 8 juni neer in Noord-Holland, waar Odion en Prinsenstichting samen een regionale bijeenkomst hielden. Het publiek, cliënten, hun verwanten en maatschappelijke stakeholders gingen er met elkaar in gesprek over de zichtbaarheid van mensen met een beperking. 

Latest reviews

Xbox One to launch in China this month after all

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Lectuur: Edities van Stroom magazine

Kiest u voor antroposofische gezondheidszorg? Wilt u antroposofische zorg een sterkere stem geven? Wilt u zelf kunnen bepalen bij wie u uw zorg afneemt? Voor...

Afsprakenkader en draaiboeken voor toezicht sociaal domein

De rijksinspecties, gemeenten en Wmo-toezichthouders in het sociaal domein hebben nieuwe afspraken gemaakt om elkaar beter te vinden en te voorzien van informatie. Hiervoor is het oude Afsprakenkader vernieuwd en zijn twee draaiboeken gemaakt. Ook is er nu het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd.

More News