Schoolbesturen Almere zien ruimte voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

De twee grote schoolbesturen van Almere, ASG en Het Baken, hebben de intentie uitgesproken om Voortgezet Vrijeschool Onderwijs (VVO) in Almere vanaf het schooljaar 2019/2020 tot de keuzemogelijkheden te laten behoren voor leerlingen en ouders in Almere en omstreken. Deze intentie komt voort uit intensief werk van de zogeheten ‘Werkgroep VVO’, die de afgelopen maanden de realisatie van voortgezet vrijschoolonderwijs heeft onderzocht. De betrokken organisaties maakten dat vandaag bekend in een gezamenlijk persbericht.

Transformatie Jeugdhulp komt nog onvoldoende van de grond

Op 8 juni was er een Algemeen Overleg in de Kamer over de jeugdhulp. De Kamerleden zijn het er over eens dat de gewenste vernieuwing of transformatie van de jeugdhulp nog onvoldoende van de grond komt. 

Tilburg University maakt betaalde arbeid voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk

Begin 2018 zal de eerste medewerker met een verstandelijke beperking bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tranzo, TSB en Tilburg University starten. Het plan is dat deze medewerker op structurele basis werkzaamheden gaat verrichten binnen de kerntaken van de universiteit: onderzoek en onderwijs.

video

Kunstzinnige Therapie

Maak kennis met Ruben en ervaar hoe het is om de opleiding Kunstzinnige Therapie aan Hogeschool Leiden te volgen!

Bijeenkomst “Teamreflectie” – 8 mei 2017 in Arnhem

De VGN organiseert in april en mei vier regionale bijeenkomsten over ‘Teamreflectie’. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 29 maart in Middelharnis, op 4 april in Amsterdam, op 10 april in Zwolle en 8 mei in Arnhem.

Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg wordt veelal levenslang en levensbreed zorg en ondersteuning geboden. Bovendien is de zorg en ondersteuning vaak complex. Dat vraagt de inzet van veel verschillende zorgprofessionals, zowel binnen als buiten de eigen organisatie, en andere betrokkenen, zoals verwanten en vrijwilligers.

Verplicht aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming uitgesteld

Op 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer besloten inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg bij het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (het Besluit). Het Besluit zal nu naar verwachting op 1 januari 2018 in werking treden.

Nieuwe samenstelling commissie van deskundigen

Zoals bekend werkt de VGN met een commissie van deskundigen die het bestuur van de VGN jaarlijks adviseert over de voortgang van de waaier van cliëntervaringsintrumenten.

Nieuwe Subsidieoproepen voor Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten

In deze ronde biedt het ZonMw programma Gewoon Bijzonder subsidies die gericht zijn op vraagstukken rond gezondheid, gedrag en participatie van mensen met EMB en hun familie en vrienden en van mensen met een (matig of ernstig) verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag en hun familie, vrienden en begeleiders. Tot 12 december kunnen samenwerkingsverbanden hiervoor hun projectideeën indienen.

0FansLike
65,981VolgersVolg
19,055AbonneesAbonneer
- Advertisement -

Featured

Most Popular

Handreiking Wkkgz beschikbaar

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een handreiking Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor kleine zorgaanbieders en ZZP'ers uitgebracht.

Latest reviews

Grote belangstelling voor informatiebijenkomsten vernieuwde kwaliteitskader!

In januari/ begin februari 2017 hebben er vier informatiebijeenkomsten plaatsgevonden over het vernieuwde kwaliteitskader (Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022). Het doel was om de zorgaanbieders te informeren en vooral hun te stimuleren om er mee aan de slag te gaan.

Giang Dao

Giang Dao (37) zit op het nieuwe bewegingsapparaat, de Vita Motion. Ze houdt de teugel in handen als ze meebeweegt op het ritme van de paarden die ze voor zich ziet op een beeldscherm. Ze heeft down syndroom, kan niet praten en slecht zien. Maar ze is ook vrolijk en behulpzaam zegt haar begeleider. Je kan echt lol met haar maken.

Extra kosten door te late uitbetaling pgb? Check de compensatieregeling!

Op 15 februari heeft de staatssecretaris Van Rijn (VWS) de Beleidsregel compensatieregeling trekkingsrecht pgb gepubliceerd. De regeling is in het leven geroepen naar aanleiding van de vertraging die in 2015 is opgetreden bij de uitbetaling van pgb’s. Budgethouders en zorgverleners kunnen nu een aanvraag indienen voor het verkrijgen van financiële compensatie. 

More News