Drie grote thema’s vrijescholen bij gemeenteraadsverkiezingen 2018

0
440

Nederland maakt zich nu al op voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Op 21 maart 2018 bepalen de inwoners per gemeente wie de komende vier jaar aan de slag gaat als lid van de gemeenteraad. De komende periode staat in het teken van verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten, de lokale campagne en het gemeentelijk coalitieakkoord. Een uitgelezen mogelijkheid om op relevante momenten het lokale vrijeschoolonderwijs en de kansen en uitdagingen die er spelen onder de aandacht te brengen van de gemeentelijke politiek.

Steeds beslissingen ‘lokaal’

Het belang van lokaal invloed uitoefenen is de laatste jaren alleen maar groter geworden. In het sociale domein is de rol van de gemeentelijke overheid flink toegenomen: steeds meer beslissingen worden op lokaal niveau genomen. Het is dus van belang om als vrijeschool zichtbaar te zijn in lokaal onderwijsbeleid.

Drie hoofdthema’s voor vrijescholen

Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de lokale verkiezingen heeft de Vereniging van vrijescholen een lobby-richtlijn samengesteld voor schoolleiders en bestuurders van vrijescholen die hun positie willen verstevigen en invloed willen uitoefenen op de politieke agenda voor de komende vier jaar (2018-2021).

Naast specifieke eigen thema’s zullen vrijwel alle vrijescholen drie thema’s herkennen die zich op gemeentelijk niveau afspelen:

1) Onderwijshuisvesting
2) Integraal huisvestingsplan
3) Groei van het vrijeschoolonderwijs

Een toelichting op deze thema’s en de lokale processen omtrent de gemeenteraadsverkiezing zijn uitgewerkt in de richtlijn Lokale Lobby voor Vrijescholen.