Pilot onderwijs 10-14 krijgt vervolg

0
146

Per 1 augustus start een nieuwe lichting scholen binnen de pilot 10-14 onderwijs. Dat schrijft Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee wordt de bestaande pilot uitgebreid naar het nieuwe schooljaar 2018-2019.

Scholen die interesse hebben in te stromen in de tweede lichting van de pilot kunnen hierover contact opnemen met h.c.ouwens@minocw.nl. Een regiegroep beoordeelt de aanvragen en neemt hier uiterlijk 1 juli een besluit over.

Wat is 10-14 onderwijs?

De pilot 10-14 onderwijs is een samenwerkingsvorm tussen scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen uit de laatste twee klassen van de basisschool samen op school zitten met leerlingen uit de eerste twee klassen van de middelbare

Voor veel leerlingen is de overgang van primair naar voortgezet onderwijs namelijk best een grote stap. Vooral in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs is een grote mate van voortijdige uitstroom en doorstroom naar andere onderwijssoorten. Leerlingen kunnen in een 10-14 onderwijsroute doorgroeien in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te onderbreken. Ook krijgen leerlingen de kans om de selectie voor het voortgezet onderwijs uit te stellen tot halverwege klas 2. Ze kunnen er langer over doen om te ontdekken wat bij ze past.

Initiatieven buiten pilot om

Om 10-14 onderwijs aan te bieden, hoeft een school niet per se mee te doen aan de pilot. Inmiddels zijn diverse scholen ook buiten de pilot om aan de slag met de ontwikkeling van dit onderwijsconcept.