Sfeerimpressie lerarenconferentie VO 2017

0
395

Afgelopen 16 maart was het zover. Na een voorbereiding van een klein jaar vond de conferentie van vrijescholen voortgezet onderwijs plaats. Zoals elk jaar komen de leerkrachten van het voortgezet onderwijs bij elkaar om rondom een thema met elkaar uit te wisselen en elkaar te inspireren. Dit jaar was er een duidelijk verschil met vorige jaren. In plaats van elk jaar een nieuw thema, was dit het eerste jaar van drie met één thema: waar moet vrijeschoolonderwijs in 2019 aan voldoen?

100 jaar vrijeschool

In 2019 bestaat de internationale vrijeschoolbeweging 100 jaar. Tegelijkertijd is er een grote groei van alle vrijescholen in basisscholen en voortgezet onderwijs. In Nederland en de rest van de wereld. Ook is er (weer) veel te doen rondom het curriculum. Met mooie kansen voor de vrijescholen aangezien één van de speerpunten is: de persoonsvorming.

Nieuwe krachten

Na de ontvangst konden de ruim 850 deelnemers kiezen uit vier inleidende toespraken. Na deze inspirerende opmaat ging iedereen uiteen in de vak- of werkgroepen. Hierbij werden de eerste verkennende stappen gezet om per groep te komen (in drie jaar) tot een visie en uiteenzetting van wat de kracht is van ons onderwijs. Zoals Rudolf Steiner ooit zei: ‘De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.’

Inhoud en ontspanning

Na een lichte lunch was er tijd voor ontspanning. Opnieuw konden de deelnemers kiezen uit een palet van activiteiten; van wandelen (langzaam of snel) tot zang (koor of mantra). Maar ook jongleren en euritmie stonden als keuze op het programma. In de middag werd er opnieuw uitgewisseld en geïnspireerd in dezelfde vak- en werkgroepen. Tenslotte werd er door een groepje van jongleurs centraal afgesloten onder het genot van een drankje en een hapje.

Vervolg drieluik

In 2018 en 2019 krijgt de conferentie een vervolg. Deelnemers die zich aan werkgroepen verbonden hebben werken samen drie jaar lang in een vak- of werkgroep. Zij zoeken naar antwoorden op vragen, zoals:

  • Wat doe jij met jouw vak dat leerlingen zich ontwikkelen tot mensen die de maatschappij verrijken met nieuwe krachten?
  • Hoe zorgt jouw vak ervoor dat de idealen en motieven van onze leerlingen geleefd (gaan) worden in de samenleving?
  • Wat zijn in jouw vak de elementen van goed vrijeschoolonderwijs?

Het uiteindelijke doel is dat er in 2019 een brondocument ligt van elke vak- en werkgroep. Dit brondocument geeft antwoord op de vraag : Waar moet vrijeschoolonderwijs in 2019 aan voldoen?

Sfeerimpressie