Speelse uitwisseling bij Meetup Vrijescholen

0
387

Een kleine 100 bestuurders, docenten, teamleiders, rectoren en lerarenopleiders kwamen samen tijdens de drukbezochte Meetup van de Vereniging van vrijescholen op woensdag 24 mei 2017. In het Oude Magazijn in Amersfoort werd gesproken, geluisterd, gewerkt en met plezier uitgewisseld over de professionele schoolcultuur en de vrijeschoolleraar van de toekomst.

Gezamenlijk bewustzijn

De toenemende groei van de vrijescholen maakt het investeren in de kwaliteit van leraren een nóg actueler vraagstuk, ook in verband met vergrijzing. Er zijn veel nieuwe jonge vrijeschoolleraren nodig die van de Pabo komen en uit het regulier onderwijs instromen. Bovendien ontwikkelt de vrijeschoolleraar zelf onderwijs, waarmee het belang van goed gekwalificeerde leraren op de vrijeschool essentieel is. Deze ontwikkelingen vragen van vrijescholen een gezamenlijk bewustzijn als het gaat om onderwijskwaliteit, kwalificatie en loopbaanperspectief van leerkrachten op de vrijeschool. Tijdens de Meetup werd vooral hierover met elkaar van gedachten gewisseld.

Een professionele omgangscultuur

Als gastspreker nam Henk Galenkamp, toezichthouder van twee vrijeschoolstichtingen, de aanwezigen mee in zijn visie op een professionele omgangscultuur binnen de school. Volgens Galenkamp berust een cultuur binnen een school op gedrag en overtuigingen die mensen – grotendeels onbewust – met elkaar delen. Helaas is niet alle gedrag binnen een school professioneel en levert dus niet de juiste relaties en de juiste schoolcultuur op. Maar wat is dan professioneel gedrag? Galenkamp stelt het als volgt: “Professioneel gedrag – van alle betrokkenen – is gedrag dat leidt tot de doelen van de school, tot toename van welbevinden van jezelf én van anderen en vooral ook tot – dat is misschien wel het moeilijkst – het vriendelijk maar duidelijk begrenzen van gedrag dat niet aan deze criteria voldoet.” Aan de hand van verschillende invalshoeken (organogram, gesprekscyclus, kerndoelen, zelfsturing) lichtte Galenkamp zijn visie en aanpak nader toe .

Dialoog

In het vervolg van de Meetup werd de dialoog gevoerd onder leiding van Rian van Dam, voorzitter van de Vereniging van vrijescholen, en onderwijsontwikkelaar Marjanne van der Stok. Van der Stok deed verslag van haar inventarisatie in opdracht van de Vereniging naar de kwaliteit van leraren in samenhang met loopbaanontwikkeling.

Uit haar verkenning blijkt onder meer dat leerkrachten zich heel autonoom in hun eigen klas voelen, dat ze hun werk betekenisvol en gevarieerd vinden, maar dat ze meer zeggenschap en participatie in de school zouden willen krijgen. Ook is het zo dat 90% van de leraren investeert in professionele ontwikkeling door conferenties of seminars te bezoeken, maar dat dit minder effectief lijkt te zijn voor hun carrière dan kwalificaties behalen en onderzoek doen. Na een verdere toelichting volgden de gespreksrondes.

Een greep uit de gespreksrondes

In de eerste ronde werden verschillende karakteristieken van vrijeschoolleraren bedacht, zoals: het vraagt iets van je bewustzijn om vrijeschoolleraar te zijn; het verlangt dat je het gesprek aangaat als je ziet dat bij een collega geen innerlijk vuur meer aanwezig is. Maar ook: de antroposofische basis willen omarmen; initiatief durven nemen; in de samenhang van de school willen werken.

In de tweede ronde volgde het thema loopbaanontwikkeling. Eén van de werkgroepen kwam erop uit dat ‘het in de praktijk niet haalbaar is om een carrière lang bezig te zijn zonder aan je salaris te denken en jezelf toch te ontwikkelen’. Eén van de panelleden (opleiders) zei dat er toch ook een praktische kant is als je ziet dat studenten tegenwoordig van de Pabo komen met €30.000 tot €40.000 studieschuld. Een andere groep vond dat loopbaanontwikkeling wat overgewaardeerd wordt en dat het veel meer om de verdieping gaat. Ook werd er gepleit voor een moderne professionalisering in de vorm van een individueel ontwikkelingspad gecombineerd met een school-ontwikkelvraag.

Word internationaal!

Tot slot kwam er van de kant van de Pedagogische sectie een bijzonder advies voor het lerarentekort: “De vrijeschoolbeweging is internationaal. Het zou heel vruchtbaar voor de Nederlandse situatie zijn om leraren van andere continenten te halen. Vrijescholen, word internationaal!”

De opbrengsten van de tafelgesprekken en de gezamenlijke dialoog worden door Marjanne van der Stok meegenomen in haar rapportage, waarover de Vereniging van vrijescholen op een later moment zal publiceren.