Vereniging bezoekt collega’s van Duitse ‘Bund’ in Stuttgart

0
428

De Vereniging van vrijescholen is eind juni twee dagen op werkbezoek geweest bij haar Duitse collega-organisatie, de Bund der Freien Waldorfschulen. Het Verenigingsbestuur, de programmamanager en bestuurders van enkele regionale vrijeschoolbesturen waren te gast op de eerste vrijeschool ter wereld, in Stuttgart. Het doel van het bezoek was nader kennismaken, het stimuleren van internationale samenwerking en uitwisseling over een aantal onderwerpen.

Digitalisering

De Vereniging van vrijescholen nam enkele thema’s mee voor de gezamenlijke agenda. Zo werd er gesproken over nieuwe ontwikkelingen, zoals de toegenomen informatiesnelheid- en dichtheid waar kinderen mee te maken hebben. Hoe gaan wij als vrijescholen om met de digitalisering in de samenleving en het onderwijs? Verbinden we de pedagogiek (deels) aan deze nieuwe ontwikkelingen of zijn er sterk gescheiden werelden? Hier bleken Nederland en Duitsland van elkaar te verschillen: de Nederlandse vrijescholen staan meer open voor nieuwe ontwikkelingen, waarbij iedere school zelf de keuze maakt hoe er wordt omgegaan met technologie en digitalisering.

Lerarentekort

Een ander actueel thema op de agenda: het lerarentekort. Er is in Nederland in het algemeen een tekort aan leerkrachten. De vrijeschool heeft daar nog meer last van vanwege de sterke toename van het aantal leerlingen op de vrijeschool. Bovendien doorlopen vrijeschoolleraren een specifieke opleiding om te kunnen werken op de vrijeschool. Allemaal factoren die samen een uitdaging vormen. Wat kunnen Nederland en Duitsland op dat vlak van elkaar leren? De Bund gaf aan dat er in Duitsland één ‘Hochschule’ (vrijeschoolpabo) is en meerdere vestigingen in het land, als een soort franchiseformule. In de lente van 2018 start een deeltijd masteropleiding, die ook toegankelijk is voor geïnteresseerde ouders met persoonlijke interesse in onderwijsachtergronden. Wellicht stimuleert de opleiding hen om de overstap naar het onderwijs te maken.

Werkbezoeken

Een deel van de Nederlandse delegatie heeft enkele lessen mogen bijwonen, waarbij opviel dat er vooral klassikaal lesgegeven werd. De overige deelnemers aan het werkbezoek bezochten presentaties van masterstudenten aan de pabo. Zij zagen daar een grote verscheidenheid aan onderwerpen, allemaal bevlogen gebracht en mooi verbonden met antroposofie.

Samenwerking

Rondom het 100-jarige jubileum van de vrijeschool in 2019 wordt internationaal al veel samengewerkt. Over de campagne van Waldorf100 werd voornamelijk een aantal praktische afspraken gemaakt.

Voor de nabij toekomst is afgesproken om een samenwerking tussen Nederland en Duitsland te verkennen wat betreft de vertaling van publicaties en het organiseren van een conferentie, waarin leerkrachten en schoolleiders voorbij landsgrenzen van elkaar kunnen leren. Beide landen zien toegevoegde waarde in deze verbinding en kijken uit naar de samenwerking. Er is afgesproken om de zo mogelijk volgend jaar al samen vorm te geven.